DKH51pvda.

PvdA wil onderzoek naar OV-bureau Groningen-Drenthe

 HOOGEVEEN – De drie fracties van de Partij van de Arbeid in de Staten van Drenthe en Groningen en in de raad van de gemeente Groningen willen nader beraad over de manier waarop het openbaar vervoer in deze regio is georganiseerd. ,,We roepen daarom onze collega-fracties en -bestuurders op om op korte termijn een werkbijeenkomst te organiseren”, laat de PvdA in een verklaring weten.

,,Zoals we inmiddels weten, heeft het OV-bureau op dit moment forse financiële problemen. De oorzaken hiervan zijn niet eenduidig. Bovendien spreekt een aantal elementen in deze discussie elkaar tegen. Zo blijft het vreemd dat er aan de ene kant een forse groei in passagiers wordt geconstateerd en de inkomsten juist verminderen.”

,,Los van incidentele oorzaken die hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen, wil de Partij van de Arbeid graag de discussie voeren of wij de destijds gemaakte keuze voor wat betreft de positionering van het OV-bureau gezien de huidige problemen en te verwachten uitdagingen nog optimaal vinden.”

Gesprekken

,,Dit staat los van de gesprekken die inmiddels in staten(commissie) en raad zijn gevoerd over de problemen en oplossingen voor de korte termijn. Bij die discussie hoort ook de vraag wat wij de komende jaren kunnen verwachten rondom de ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer.”

,,Juist nu op het platteland sprake is van krimp en in het stedelijk netwerk Groningen-Assen van een beperkte groei, is het van groot belang om het platteland bereikbaar te houden. Kan dat binnen de huidige afspraken rondom het OV-bureau en de huidige concessies voldoende worden gewaarborgd? Zijn er alternatieven die wellicht (nog) beter zijn?”

De drie fracties van de Partij van de Arbeid stellen voor om over deze thematiek met vertegenwoordigers van beide staten en de gemeenteraad een werkbijeenkomst te houden; Ook wil de partij een aantal deskundigen en vertegenwoordigers van betrokken partijen uitnodigen, zoals Toedelers van verdelers van de studentenkaarten, verschillende vervoerders, deskundigen, het personeel en de reizigers. Dat zou, volgens de PvdA, in februari kunnen gebeuren.

Artikel geplaatst door Geert Wilkens op 14-12-11 08:54.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Krant van Hoogeveen via:
Advertentie
advertentie
advertentie